Úvodní stránka » Protiepidemická opatření

Protiepidemická opatření

Vláda na  zasedání potvrdila otevření služeb péče o tělo od 3. května a zároveň upravila podmínky pro jejich fungování. Rozšířily se například možnosti, jak mohou zákazníci doložit negativní test. Podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb jsou stanoveny tak, že:

  • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
  • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
  • se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže.

Zákazník musí být negativně testován.

Dále platí, že zákazník nesmí mít klinické známky onemocnění COVID-19 a při vstupu do provozovny se musí prokázat buď:

  • negativním PCR testem, maximálně 7 dnů starým, nebo
  • negativním antigenním testem, maximálně 72 hodin starým, nebo
  • certifikátem ministerstva o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • musí doložit, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Pokud zákazník výše zmíněné podmínky nesplní, nesmí ho provozovatel služby pustit do provozovny. Vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek při testování u poskytovatele služby, musí neprodleně opustit provozovnu.

Testovat se musí i poskytovatelé služeb

Co se týče testování poskytovatelů služeb či jejich zaměstnanců, mohou buď využít centrální místa pro testování, kde jsou antigenní testy zdarma, nebo samotestování. Každopádně test musí podstoupit minimálně jednou týdně.

Jak poskytovatel, tak zákazník v respirátoru

Stále platí povinnost nosit ve vnitřních provozovnách služeb respirátory a nic se na této povinnosti nemění. Jak zákazník, tak poskytovatel služby musí mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).